Főoldal Gazdaságosság Háttérinfo Anyagvizsgálatok Ventillátor kiválasztása Kollektor építés
Elméleti anyag a hőátadásról Érdekességek

A kollektor tervezésénél alapvető követelmény, hogy a hőterjedés különböző lehetőségeit ismerjük. A jelen kis segédlet nem a pontos és komoly számításokat és fogalmakat közli, hanem inkább a témában használható módón ad ráközelítést.
A hőterjedés fő formái:

Hővezetés

Hővezetés során a hőenergia az anyagban terjed, de anyagáramlás nem történik. Pld. Egy acélkanalat tartsunk gázláng fölé, nem sokára érezzük a hővezetés hatását. Ha ugyanezt próbáljuk meg alumínium kanállal, akkor az tapasztaljuk, hogy a hővezetés intenzívebb. Tehát a hővezetés anyagfüggő, ezt a hővezetési tényező fejezi ki. Jele l (lambda) mértékegysége a W/(mK).

Anyag hővezetési tényező
 Alumínium  210
 Sárgaréz  85
 Réz  386
 Vas  73
 Ólom  35
 Acél 46
 Tégla  0,63
 Kartonpapír  0,21
 Cement  0,30
 Földkéreg  1,7
 Gyapjú nemez  0,036
 Üveg  0,8
 Jég  2,2
 Papír  0,13
 Puha gumi  0,14
 Száraz homok  0,39
 Tömör hó  0,21
 Száraz talaj  0,14
 Fa  0,13
 Víz  0,58
 Levegő  0,026
Polietilén 0,31
PVC 0,35
Polikarbonát 0,39
Poliészter 0,31
Ásványgyapot 0,044

Íme a hővezetés képlete:

F = l * (A*D T)/l

És hogyan használjuk:

Adott egy 1m2 felületű és 1 cm hosszúságú levegőréteg. Mennyi energia áramlik át ezen a rétegen, ha a réteg két oldala közötti hőmérsékletkülönbség 50 K?

l =0,026 W/(mK)

A=1 m2

D T=50 K

l= 1 cm = 0,01 m2

F = l * (A*D T)/l = 0,026 W/(mK) * 1 m2 * 50 K / 0,01 m = 130 W

Hőáramlás

Hőáramlás: (konvekció) A hőt valamilyen közvetítő közeg szállítja el. Tehát az anyag a hőtartalmával együtt mozog.

Ez igen érdekes, képzeljük el, hogy egy termoszba forró teát öntünk. Majd a forró teát a termoszba átvisszük a másik helyiségbe. Erre azt mondhatnánk, hogy a hőt valamilyen közvetítő közeg szállítja el és hőáramlásról beszélünk. Remélem, kilóg a ló lába, ez így nem igaz. Hőáramlásról csak akkor beszélhetünk, ha hőmérsékletváltozással jár együtt. A napkollektorba beáramlik a hideg levegő, ott a napsugárzás hatására megmelegszik (hőmérsékletváltozás történt) és kiáramlik a kollektorból. Itt már hőáramlásról beszélünk.

Fontos tudni, hogy az egyes anyagok mennyi hőenergiát képesek felvenni, ez lesz a "szállítókapacitásuk". Egységnyi tömegű levegő jóval kevesebb energiát tud felvenni, mint egységnyi tömegű víz. Ezt az anyagjellemzőt nevezzük fajhőnek. Jele c, mértékegysége J/(kg*K) .

Anyag Fajhő [J/Kg*K]
Acél (alacsony széntartalmú) 460
Aluminium 900
Beton 653
Bronz 435
Cink 381
Etilén-glikol 2385
Fenyőfa 2805
Grafit 837
Gumi 2009
Hővezető paszta 2093
Lágyforrasz (ón-ólom) 167
Levegő 1004
Ólom 130 
Ón 226
Plexiüveg (akril) 1448
Poliuretán hab 1130
Réz 385
Rozsdamentes acél 460
Sárgaréz 343
Szilicium (szennyezetlen) 712
Üveg (közönséges) 795
Üveggyapot 670
Vas (öntött) 460
Víz 4186

A szállított hőenergiát ezzel a képlettel tudjuk számolni.

Q = c*m*D T

Q: hőenergia

c: fajhő

m: tömeg

D T: hőmérséklet különbség

Alkalmazási példa:

A napkollektorunkra 1 óra alatt 400 W hasznosítható napenergia érkezik. A kollektorba 20 C°.-os levegő érkezik óránként 50 m3. Mennyi lesz a kilépő hőmérséklet?

Egyenletet átrendezve,

D T = Q/(c*m)

Tki = Q/(c*m)+Tbe = 400 * 3600 J /(1004 J/(kg*K) * 50 * 1,2 kg) + 20 C° = 43,9C°

(hőmérséklet átváltások, veszteségek nincsenek, levegő sűrűsége 1,2 kg/m3)

Hősugárzás

A hősugárzás során az anyagok közötti hátvitel sugárzás útján valósul meg. Pld. A magasabb hőmérsékletű test, a nap sugároz, a napkollektor pedig elnyeli ezt a sugárzást, ezzel hőenergiát nyer.

Az egyes anyagok a sugárzást különböző mértékben:

  • Elnyelik
  • Visszaverik
  • Átengedik
Ha a beérkező sugárzást 100%.-nak vesszük, akkor az elnyelődés, visszaverődés és áteresztés összege is 100 %.

A fényáteresztő képesség a kollektorok fedésénél fontos

Az elnyelést abszorpciónak is nevezzük. Az abszorpciós tényező megmutatja, hogy a sugárzás hány százalékát nyeli el a felület. 100% = totális elnyelés, 0% = nincs elnyelés.

Ha egy anyag pld a sugárzás 0 %.-t ereszti át, 60 %.-t elnyeli és 40 %.-t visszaveri, akkor felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz a 60 % elnyelt sugárzással. Az elnyelt sugárzás hatására a test hőmérséklete növekszik. Minden test sugároz, minél magasabb a test hőmérséklete, annál több energiát sugároz ki.

Az emissziós tényező egy felületből kibocsátott sugárzás mérőszáma. Az emisszió azt jelenti, hogy a napsugárzás hatására egy bizonyos hőmérsékletre felmelegedett a kollektor hőelnyelő felülete. A környezet és a hőelnyelő felület között hőmérsékletkülönbség van. A hőelnyelő felület hőt sugároz ki a nála alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek.

Pld. A külső hőmérséklet 0 C°, a hőelnyelő (abszorber) 1m2 felületének emissziós tényezője 100 %. Az abszorber hőmérsékletének függvényében megközelítőleg ilyen kisugárzási értékek vannak:

Hőmérséklet Kisugárzott energia (W)
10 48
20 102
30 162
40 229
50 302
60 382
70 469
80 565
(ha nincs hővezetés és hőáram)

Néhány anyag abszorpciós és emissziós tényezője:

Anyag Elnyelőképesség
(abszorpciós tényező)
Sugárzóképesség
(emissziós tényező)
tiszta alumínium 0,09 0,09
eloxált alumínium 0,14 0,84
alumínium SiO2 bevonattal 0,11 0,37
króm 0,42 0,29
polírozott réz 0,35 0,04
oxidmentes vas 0,44 0,07
magnéziumoxid 0,14 0,75
nikkel 0,39 0,1
fehér festés 0,26 0,9
fekete festés 0,96 0,88
zöld festés 0,5 0,9
Alufólia 0,15 0,05

Értelmezzük a táblázatot, hiszen nem mindegy, hogy az adott anyag milyen minőségben (sugárzó vagy elnyelő) van jelen. Első esetben a nap sugároz, és az anyag elnyel, tehát a táblázatban az elnyelőképesség adja meg, hogy a beérkező napsugárzás mekkora részét nyeli el az adott felület. A beérkező napsugárzás hullámhossza rövid, mivel a nap felületi hőmérséklete több ezer fok.

A második esetben a felület már elnyelte a napsugárzást és magasabb lett a hőmérséklete, ekkor a felület sugároz. A táblázatban a sugárzóképesség megadja, hogy az anyag kb. 0-200 C° közötti hőmérsékleten, felületén mennyi (előzőleg a napsugárzásból elnyelt) energiát sugároz ki. Ebben az esetben kibocsátott sugárzás hullámhossza nagyobb.


Hőátadás


A kollektor hőelnyelő (abszorber) lemeze mögött levegőt áramoltatunk. Hogyan adja át a meleg alumínium lemez a hőenergiát az áramló levegőnek? Hőátadással. A hőátadás során a hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás egyszerre és együttesen lép fel. Tehát az áramló levegő és a lemez felülete közötti hőközlést hőátadásnak nevezzük.

Azt a mennyiséget, amely jellemzi ezt a folyamatot, hőátadási tényezőnek nevezzük. Jele: α, mértékegysége W/m2 * K vagy W/m2 * °C.

A hőátadási tényező nem egy anyaghoz, hanem két anyag kapcsolatához köthető. Pld. más a hőátadási tényező a réz és a víz között és más a réz és a levegő között.

A hőátadásra alkalmazható képlet:

F = α *A*D T

Mennyi energiát veszít 2 m2 polikarbonát fedésű napkollektor hőátadással, ha a polikarbonát-levegő hőátadási tényező 3,2 W/m2 * °C, a polikarbonát felületi hőmérséklete 20 °C, a levegő hőmérséklete 0 °C ?

F = α *A*D T=3,2 W/m2 * °C * 2 m2 * (20 °C-0 °C)= 128 W


Kalkulátorok

Egy levegős napkollektor belépő hőmérséklete 20 °C. A kimenő hőmérséklet tetszőlegesen beállítható. A felületre érkező napsugárzás is tetszőlegesen beállítható. A kalkulátor megadja, hogy a beírt paraméterek mellet mekkora szállítóképességű ventillátorra van szükség.

A kollektor kimenő levegő hőmérséklete (C°):
A napenergia sugárzás (W/h):
Az eredmény (m3/h):

Adott két egymással párhuzamos 1 m2 felület. Az egyik felület a levegős napkollektor abszorber lemeze (ez lesz a sugárzó lemezünk), a másik felület az abszorber lemez alatt elhelyezkedő lemez (ez lesz az elnyelő lemezünk). A két lemez között áramlik a levegő. Mennyi energiát sugároz négyzetméterenként és óránként az abszorber lemez az elnyelő lemezre? A kalkulátorban kiválasztható a lemezek minősége, a sugárzó és elnyelő lemez hőmérséklete.

A sugárzó lemez hőmérséklete (C°):
Az elnyelő lemez hőmérséklete (C°):
Az eredmény (W/m2*h):
Az alkalmazott képlet:

Q = Ck * [(t1/100)4 - (t2/100)4]

Ck =1 / (1/C1 + 1/C2 + 1/Ca)

Ck : kölcsönös sugárzási tényező

C1 : a sugárzó anyag sugárzási tényező

C2 : az elnyelő anyag sugárzási tényező

Ca : abszolút fekete test sugárzási tényező

t1 : a sugárzó anyag hőmérséklete

t2 : az elnyelő anyag hőmérséklete